Tarieven

Leden hebben recht op één of meer percelen, waarvoor een overeenkomst is gesloten met het daartoe bevoegde bestuurslid. Hiervoor wordt het geldende huishoudelijk reglement als leidraad aangehouden. Een perceel wordt verhuurd aan één persoon. Indien andere gezinsleden willen meetuinieren, wordt het op prijs gesteld dat deze gezinsleden lid worden van de vereniging. Hiervoor is dan slechts de contributie en het bedrag voor overpad verschuldigd.

Voor seizoen 2024 – 2025 zijn de tarieven niet verhoogd ten opzichte van het vorige seizoen. Het seizoen loopt van 1 maart tot 1 maart.

Contributie  € 6,00
per seizoen
Overpad  € 4,50
per seizoen
Perceelprijs per m2

 € 0,10
per seizoen

Ploegprijs per m2 (indien gewenst)  € 0,07
per seizoen