Léégkógen en Caritas

Caritas is een internationale hulporganisatie die vertegenwoordigd is in 165 landen.
De organisatie richt zich op het lenigen van armoede en bestrijden van sociale onrechtvaardigheid. Ze is bekend vanwege haar programma’s voor het geven van noodhulp, het ondersteunen van projecten van hulporganisaties en het beheren van instellingen en voorzieningen in de gezondheids- of welzijnszorg. Caritas is een aan de Rooms Katholieke kerk georiënteerde organisatie.
Caritas Texel maakt deel uit van deze organisatie. Zij is regelmatig in het nieuws als de stichting ergens een doel kan dienen.
Van oudsher heeft de organisatie ook bezittingen in de vorm van vastgoed en grond.
Het tuinencomplex Léégkógen, waarop onze vereniging haar leden kan laten genieten van het bijhouden van een tuintje, is zo’n bezit. Onze vereniging ‘De Léégkógen’ pacht de grond van Caritas en de perceeltjes worden aan de verenigingsleden doorverhuurd.
Jaren geleden werd een groot gedeelte gebruikt voor bollenteelt. De vader van onze huidige secretaris heeft er jarenlang bollen geteeld. Een klein gedeelte was toen al in gebruik als volkstuin.
Door de jaren heen verandert er eigenlijk niet veel, behalve dan dat er leden zijn die besluiten te stoppen, waar dan weer nieuwe gebruikers voor in de plaats komen.