Welkom bij Volkstuinvereniging De Léégkógen

Fijn dat u onze website bezoekt.

Het is momenteel rustig op de tuin. Toch zijn er in de winter nog steeds tuinders bezig, bijvoorbeeld met klein onderhoud of zelfs al spitten voor het komend voorjaar.

Loop eens rustig door de verschillende pagina’s om zodoende een indruk te krijgen van onze vereniging.

Voor dit lopende seizoen zijn er geen  perceeltjes meer vrij.
Als u interesse heeft voor volgend seizoen, neem dan gerust contact op.

Waar ligt het complex?

De volkstuintjes van ‘De Léégkógen’ liggen aan de westkant van Den Burg op Texel. Tegenover het waterbedrijf PWN aan de Westerweg is de ingang.

De vereniging heeft een kleine 40 leden, die elk een perceeltje grond huren. Al naar gelang de behoefte zijn de percelen verschillend van afmeting.

De meeste huurders hebben een klein schuurtje (boetje), waar het gereedschap in opgeborgen wordt.

Het complex is grofweg verdeeld in een zgn. ploeggedeelte en een spitgedeelte. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er vanaf begin maart op verzoek geploegd. De spittuinen worden door de desbetreffende huurder zelf omgespit. Alle overige werkzaamheden worden in de loop van het seizoen zelf uitgevoerd.

Het complex is in principe het gehele jaar geopend.

De Leegkogen
Bron:Google Earth

Foto: Tijn Zeeman – Desined by Tijn

Video: Tijn Zeeman – Desined by Tijn

Zo ziet een pas geploegde tuin er uit

Een groot gedeelte kan op verzoek ieder jaar geploegd  worden. Dat scheelt een heleboel lichamelijke arbeid en men kan, na dat men het zelf geëgaliseerd heeft, meteen gaan zaaien of poten.

Sluit Menu